Het abdominaal compartimentsyndroom
Open

Klinische les
17-06-2005
A.L. Rozeboom, B. Havekes, P. Steenvoorde, M.S. Arbous, C.V. Elzo Kraemer en C.J.H. van de Velde

Dames en Heren,

Recent zagen wij op de afdeling Intensive Care van het Leids Universitair Medisch Centrum in korte tijd 2 patiënten van wie de toestand na een abdominale ingreep klinisch verslechterde met teruglopende diurese ondanks adequate vulling van het vaatstelsel, oplopende beademingsdrukken en toegenomen buikomvang. In deze les willen wij aan de hand van deze patiënten het abdominaal compartimentsyndroom bij u onder de aandacht brengen. Dit syndroom gaat gepaard met een aanzienlijke morbiditeit en sterfte. In de huidige tijd met een verbeterde overleving van ernstige traumapatiënten en verbeterde chirurgische technieken zal de incidentie van het syndroom alleen maar toenemen. Recente studies laten zien dat het abdominaal compartimentsyndroom een onafhankelijke voorspellende factor is voor beademingsduur, multiorgaanfalen en sterfte.1 Vroeg ingrijpen is essentieel om verdere schade te voorkomen en kan bijdragen aan een verbeterde uitkomst.

Patiënt A, een 67-jarige man, presenteerde zich op onze afdeling Spoedeisende Hulp met een geruptureerd infrarenaal ...