Herziening van de NHG-standaard ‘Acute keelpijn’

Klinische praktijk
Egbert de Jongh
Wim Opstelten
werkgroep NHG-Standaard Acute keelpijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9456
Abstract

Samenvatting

  • De diagnostiek bij patiënten met acute keelpijn is erop gericht om een ernstige vorm van keelontsteking uit te sluiten, en bij patiënten met faryngotonsillitis om de mate van ziek-zijn en het risico op complicaties te beoordelen.
  • Diagnostiek gericht om onderscheid te maken tussen een virale of bacteriële oorzaak van faryngotonsillitis bepaalt niet het initiële beleid.
  • Faryngotonsillitis heeft meestal een gunstig natuurlijk beloop, waarbij voorlichting en pijnstilling volstaan.
  • Complicaties van een infectie met streptokokken uit groep A zijn zeldzaam en daarom wordt diagnostiek naar deze bacteriële verwekker niet aanbevolen.
  • Het gebruik van antibiotica is alleen zinvol bij patiënten met een ernstig verlopende faryngotonsillitis, een verhoogd risico op complicaties of een peritonsillair infiltraat.
  • Het antibioticum van eerste keus is een smalspectrumpenicilline; bij patiënten met een peritonsillair infiltraat is amoxicilline/clavulaanzuur echter geïndiceerd.
  • Als bij volwassenen discrepantie bestaat tussen de ernst van de klachten en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, moet aan de mogelijkheid van epiglottitis worden gedacht.
Auteursinformatie

*De leden van de werkgroep NHG-Standaard Acute keelpijn staan aan het eind van dit artikel vermeld.

Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Drs. E. de Jongh, arts; dr. W. Opstelten, huisarts.

Contact drs. E. de Jongh (egbert.dejongh@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Aanvaard op 29 juli 2015

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Egbert de Jongh ICMJE-formulier
Wim Opstelten ICMJE-formulier
werkgroep NHG-Standaard Acute keelpijn Niet beschikbaar
Epiglottitis bij volwassenen in de huisartsenpraktijk

Ook interessant

Reacties