Samenvatting van de standaard 'Acute keelpijn' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
J.S. Starreveld
S. Zwart
F.S. Boukes
Tj. Wiersma
A.N. Goudswaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:431-5
Abstract

Samenvatting

- De NHG-standaard ‘Acute keelpijn’ (tweede herziening) is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 1999.

- Keelinfecties hebben in het algemeen een gunstig natuurlijk beloop, met een spontane genezing binnen 7 dagen. De oorzaak is in de meeste gevallen een virus. De β-hemolytische streptokok uit lancefield-groep A (GABHS) is de belangrijkste bacteriële oorzaak.

- De diagnostiek is vooral gericht op de inschatting van de mate van algemeen ziek-zijn.

- Bij adolescenten met keelpijn die langer dan 7 dagen duurt moet men bedacht zijn op mononucleosis infectiosa, welke aandoening met behulp van de bepaling van IgM tegen epstein-barrvirus kan worden geverifieerd.

- Aanvullend onderzoek voor de opsporing van een eventuele GABHS wordt niet aanbevolen.

- Het voorschrijven van antimicrobiële middelen wordt alleen aanbevolen bij patiënten met een ernstige keelontsteking of een verhoogd risico op complicaties. Eerste keus blijft feneticilline of fenoxymethylpenicilline.

- Verwijzing voor tonsillectomie kan men overwegen bij tenminste 5 ernstige keelontstekingen per jaar of bij tenminste 3 ernstige keelontstekingen in elk van de 2 afgelopen jaren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:431-5

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Mw.J.S.Starreveld, hr.dr.S.Zwart, mw.F.S.Boukes, hr.dr.Tj.Wiersma en hr.dr.A.N.Goudswaard, huisartsen.

Contact mw.F.S.Boukes (f.boukes@nhg.org)

Ook interessant

Reacties