Samenvatting van de standaard 'Acute keelpijn' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap
Open

Richtlijnen
25-02-2008
J.S. Starreveld, S. Zwart, F.S. Boukes, Tj. Wiersma en A.N. Goudswaard

- De NHG-standaard ‘Acute keelpijn’ (tweede herziening) is geactualiseerd ten opzichte van de versie uit 1999.

- Keelinfecties hebben in het algemeen een gunstig natuurlijk beloop, met een spontane genezing binnen 7 dagen. De oorzaak is in de meeste gevallen een virus. De β-hemolytische streptokok uit lancefield-groep A (GABHS) is de belangrijkste bacteriële oorzaak.

- De diagnostiek is vooral gericht op de inschatting van de mate van algemeen ziek-zijn.

- Bij adolescenten met keelpijn die langer dan 7 dagen duurt moet men bedacht zijn op mononucleosis infectiosa, welke aandoening met behulp van de bepaling van IgM tegen epstein-barrvirus kan worden geverifieerd.

- Aanvullend onderzoek voor de opsporing van een eventuele GABHS wordt niet aanbevolen.

- Het voorschrijven van antimicrobiële middelen wordt alleen aanbevolen bij patiënten met een ernstige keelontsteking of een verhoogd risico op complicaties. Eerste keus blijft feneticilline of fenoxymethylpenicilline.

- Verwijzing voor tonsillectomie kan men overwegen bij tenminste 5 ernstige keelontstekingen per jaar of bij tenminste 3 ernstige keelontstekingen in elk van de 2 afgelopen jaren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:431-5