Lastig te herkennen en levensbedreigend

Epiglottitis bij volwassenen in de huisartsenpraktijk

Klinische praktijk
Corlien J.H. de Vries
Egbert de Jongh
Sjoerd Zwart
E.H. (Jet) van den Akker
Wim Opstelten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9061
Abstract

Dames en Heren,

Acute keelpijn is een veelvoorkomende klacht bij volwassenen in de huisartsenpraktijk. Meestal is de oorzaak een onschuldige faryngitis of tonsillitis, maar soms betreft het epiglottitis. Dit is een ernstige aandoening die tot verstikking kan leiden als deze niet tijdig wordt herkend. Door de lage incidentie, een onvoldoende gerichte anamnese en het ontbreken van duidelijke afwijkingen bij lichamelijk onderzoek kan de diagnose echter gemakkelijk gemist worden.1 Wij bespreken 2 patiënten met epiglottitis en besteden in het bijzonder aandacht aan de diagnostiek en het beleid in de huisartsenpraktijk.

Patiënt A, een 60-jarige man, belt zijn huisarts wegens sinds een dag bestaande keelpijn en koorts (39ºC). Zijn voorgeschiedenis is blanco, behalve een peritonsillair abces 15 jaar geleden. Hij is al jarenlang een straffe roker. De huisarts vermoedt een virale bovensteluchtweginfectie, en adviseert zuigtabletten te gebruiken en om opnieuw contact op te nemen als de klachten niet afnemen.

’s Avonds…

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Drs. C.J.H. de Vries en dr. W. Opstelten, huisartsen; drs. E. de Jongh, arts.

Berent Avercamp Huisartsenpraktijk, Kampen.

Dr. S. Zwart, huisarts.

Meander Medisch Centrum, afd. Keel-, neus- en oorheelkunde, Amersfoort.

Dr. E.H. van den Akker, kno-arts.

Contact drs. C.J.H. de Vries (c.devries@nhg.org)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Conny de Jonge, huisarts te Nijkerk, en Mark Valk, huisarts te Amersfoort, beoordeelden een eerdere versie van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Corlien J.H. de Vries ICMJE-formulier
Egbert de Jongh ICMJE-formulier
Sjoerd Zwart ICMJE-formulier
E.H. (Jet) van den Akker ICMJE-formulier
Wim Opstelten ICMJE-formulier
Antibiotica bij acute keelpijn: hardnekkige gewoonte

Ook interessant

Reacties