Herziene richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)

Klinische praktijk
Stephan P. Keijmel
Jaap J. Maas. Esther de Vries
Jeannine L.A. Hautvast. Chantal P. Bleeker-Rovers
Aura Timen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4551
Abstract

Aangenomen wordt dat ongeveer 20% van de patiënten na een acute Q-koortsinfectie het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) ontwikkelt. Omdat weinig artsen in aanraking komen met patiënten met QVS, is de kennis van zorgverleners over QVS veelal beperkt. In 2012 verscheen de ‘Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ met daarin de kaders voor het vaststellen van de diagnose ‘Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ en vervolgstappen voor behandeling en re-integratie van patiënten met QVS. Inmiddels zijn meerdere onderzoeksgegevens over QVS gepubliceerd en is er in de praktijk veel kennis en ervaring opgedaan. Het was dan ook noodzakelijk de eerdere richtlijn te herzien.

Samenvatting

  • In 2012 is de ‘Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom’ vastgesteld.
  • Nieuwe onderzoeksgegevens en ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk maakten een herziening van deze richtlijn noodzakelijk.
  • De multidisciplinaire werkgroep die de richtlijn heeft herzien is samengesteld met vertegenwoordigers uit alle medische beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) en vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging.
  • In de nieuwe richtlijn zijn onder meer de criteria voor de diagnose ‘QVS’ aangescherpt en de adviezen voor begeleiding en re-integratie geactualiseerd.
Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen: afd. Interne Geneeskunde: dr. S.P. Keijmel, internist in opleiding; dr. C.P. Bleeker-Rovers, internist-infectioloog; afd. Eerstelijnsgeneeskunde: dr. J.L.A. Hautvast, arts maatschappij en gezondheid. Amsterdam UMC, afd. Arbodienst AMC & Coronel instituut, Amsterdam: dr. J.J. Maas. bedrijfsarts-epidemioloog. Tilburg University, afd. Kindergeneeskunde, Tilburg: prof.dr. E. de Vries, kinderarts-infectioloog/immunoloog.Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Bilthoven: prof.dr. A. Timen, arts infectieziektebestrijding (tevens: Vrije Universiteit, Athena Instituut, Amsterdam).

Contact S.P. Keijmel (Stephan.Keijmel@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dit artikel is mede tot stand gekomen met medewerking van: dr. L.M.T. Schouten (zelfstandig adviseur) en ir. K.G.P. Molendijk (RIVM).

Auteur Belangenverstrengeling
Stephan P. Keijmel ICMJE-formulier
Jaap J. Maas. Esther de Vries Niet beschikbaar
Jeannine L.A. Hautvast. Chantal P. Bleeker-Rovers Niet beschikbaar
Aura Timen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties