Herwonnen herinneringen aan traumatische gebeurtenissen tijdens de jeugd

Opinie
Ph. Spinhoven
R. van Dyck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1136-40
Abstract

In mei 1995 stelde de Royal College of Psychiatrists (RCP) een werkgroep in om (a) een onderzoek uit te voeren naar op volwassen leeftijd herwonnen herinneringen aan seksueel misbruik tijdens de jeugd en (b) richtlijnen voor Britse psychiaters op te stellen omtrent de wijze van omgaan met deze herwonnen herinneringen. Onlangs verscheen er in de British Journal of Psychiatry een herziene versie van het originele rapport dat de werkgroep in 1996 uitbracht.1 In het rapport wordt uitvoerig ingegaan op psychologische theorieën over herinneren, op opvattingen en therapeutische benaderingen met betrekking tot het herwinnen van herinneringen aan seksueel misbruik gedurende de kinderjaren, op de vraag of ernstig en herhaald seksueel misbruik in het verleden vergeten kan worden en op het effect van behandelingen die gericht zijn op het weer in de herinnering brengen van misbruik in het verleden. Aan het einde van hun verslag geven de auteurs een samenvatting van…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, faculteit der Sociale Wetenschappen, vakgroep Psychologie, sectie Klinische en Gezondheidspsychologie, Postbus 9555, 2300 RB Leiden.

Vrije Universiteit, afd. Psychiatrie, Amsterdam.

Prof.dr.R.van Dyck, psychiater.

Contact Prof.dr.Ph.Spinhoven, klinisch psycholoog

Ook interessant

Reacties