Hersengestoorde kinderen

Media
J.A. Claeys
J.W. Gorter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1760

J.A.Claeys, Hersengestoorde kinderen. Multifactoriële evaluatie en revalidatie. Deel II. 1e druk. 304 bl., fig. Garant, Apeldoorn 2000. ISBN 90-5350-746-9. Prijs: ingen. ƒ 97,-.

Dit boek bouwt voort op een eerste deel over de psychomotorische ontwikkeling en behandeling van jonge kinderen met een hersenstoornis. De auteur richt zich in deel II…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties