Wat zijn de behandelopties?

Dystonie bij cerebrale parese

Een houten, beschilderde marionette pop.
Laura A. van de Pol
Laura A. Bonouvrié
R. Jeroen Vermeulen
Marina A.J. de Koning-Tijssen
Martje E. van Egmond
Michel A. Willemsen
Annemieke I. Buizer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D5868
Abstract

Dames en Heren,

Vandaag gaan we het hebben over dystonie bij kinderen met cerebrale parese (CP). Aan de hand van 3 casussen illustreren wij het belang van kennis over deze bewegingsstoornis en laten wij zien wat de verschillende behandelopties zijn.

Patiënt A, een meisje van 8 jaar, was à terme geboren met een perinataal herseninfarct in het stroomgebied van de linker A. cerebri media. Zij had een unilaterale dyskinetische CP en functioneerde op niveau II volgens de ‘gross motor function classification scale’ (GMFCS): zij liep zonder hulpmiddel maar ondervond problemen bij rennen, lopen op oneffen terrein en traplopen. Patiënte werd naar ons verwezen vanwege een pijnlijke, hinderlijke spanning in de schouderregio en toenemende balansklachten bij het lopen.

Bij neurologisch onderzoek zagen wij dystonie van de rechterarm met extensie en endorotatie van de arm en afwisselend extensie of flexie van de pols; aan het rechterbeen was er sprake van dystonie van de voet, waarbij de voet in inversie stond. Wij vonden ook geringe tekenen van spasticiteit van de rechterarm en het rechterbeen. Bij lopen nam de dystonie in de rechterarm toe, waarbij zij de arm naar achteren hield. Gezien de combinatie…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam: Afd. Kinderneurologie: dr. L.A. van de Pol, kinderneuroloog. Afd. Revalidatiegeneeskunde: prof.dr. A.I. Buizer en dr. L.A. Bonouvrié, kinderrevalidatieartsen. MUMC+, afd. Neurologie, Maastricht: prof.dr. R.J. Vermeulen, kinderneuroloog. Universiteit van Groningen, UMCG, Expertisecentrum Bewegingsstoornissen, Afd. Neurologie, Groningen: prof.dr. M.A.J. de Koning-Tijssen en dr. M.E. van Egmond, neurologen. Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis, afdeling Kindergeneeskunde (kinderneurologie), Nijmegen: prof.dr. M.A. Willemsen, kinderneuroloog.

Contact L.A. van de Pol (l.vandepol@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dit artikel is geschreven namens de werkgroep Landelijk Overleg Behandeling Bewegingsstoornissen bij Kinderen met leden vanuit Amsterdam UMC, Radboudumc, MUMC+ en het UMCG. Naast bovengenoemde auteurs droegen de werkgroepleden prof.dr. Tom de Koning, drs. Agnes Elema en dr. Lucianne Speth bij aan de opzet, inhoud en kritische revisie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Laura A. van de Pol ICMJE-formulier
Laura A. Bonouvrié ICMJE-formulier
R. Jeroen Vermeulen ICMJE-formulier
Marina A.J. de Koning-Tijssen ICMJE-formulier
Martje E. van Egmond ICMJE-formulier
Michel A. Willemsen ICMJE-formulier
Annemieke I. Buizer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties