Hersendoodcriteria; richtlijnen van de Gezondheidsraad

Opinie
G.H.M. ten Velden
A.C. van Huffelen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:77-9
Abstract

Onlangs is de Wet op de Orgaandonatie in het Staatsblad gepubliceerd.1 Deze wet bevat bepalingen ten aanzien van orgaandonatie tijdens het leven en ten aanzien van postmortale orgaandonatie. In de wet zijn aan de Gezondheidsraad twee taken opgedragen, namelijk om de volgens de laatste stand van de wetenschap geldende methoden en criteria voor de vaststelling van de hersendood aan te geven en om daarnaast het landelijke ‘Hersendoodprotocol’ op te stellen (artikel 15). De wet is nog niet in werking getreden. Dit kan pas geschieden als een aantal algemene maatregelen van bestuur is genomen met betrekking tot het donorformulier, het donorregister en het protocol aangaande hersendood.

In 1994 werd een commissie van de Gezondheidsraad, bestaande uit deskundigen op het gebied van neurologie, kinderneurologie, klinische neurofysiologie, anesthesiologie, transplantatiegeneeskunde en gezondheidsrecht, belast met het opstellen van een advies over hersendoodcriteria. De commissie bracht in 1995 een interimrapport uit en op 28 november…

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 1236, 2280 CE Rijswijk.

Dr.G.H.M.ten Velden, arts.

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Neurofysiologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Prof.dr.A.C.van Huffelen, klinisch neurofysioloog.

Contact dr.G.H.M.ten Velden

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties