Hergebruik van pacemakers

Onderzoek
M.I. Sedney
F.A. Rodrigo
J.H. Bizot
B. Buis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:399-3
Abstract

Samenvatting

Impulsgeneratoren met lithiumbatterijen hebben een lange levensduur, die door zuinig afstellen van de afgegeven energie van de programmeerbare pacemakers nog meer verlengd kan worden. Veel patiënten (20) overlijden binnen twee jaar na pacemakerimplantatie. Bovendien worden eenvoudige pacemakers steeds meer door geavanceerde vervangen. Door de hoge prijs van impulsgeneratoren zal hergebruik van voortijdig verwijderde exemplaren kostenbesparend werken. In dit artikel worden de medische, organisatorische en financiële aspecten van hergebruik van impulsgeneratoren besproken.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Leiden, Vakgroep Cardiologie, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

M.I.Sedney en prof.dr.B.Buis, cardiologen; dr.F.A.Rodrigo, fysicus; J.H.Bizot, pacemaker-technicus.

Contact mw.M.I.Sedney

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dieren, maart 1986,

Gaarne willen wij reageren op het artikel van Sedney et al. (1986; 130: 399-402). Resterilisatie van pacemakers vindt in ons bedrijf alleen plaats als deze nog niet geïmplanteerd zijn geweest. Er kunnen namelijk in de epoxykop of tussen de poxykop en de titanium behuizing van de pacemaker eiwitten of weefselrestanten achterblijven, die niet door reinigen te verwijderen zijn. In overeenstemming met onze garantiebepalingen zal bij sterilisatie van een gebruikte pacemaker in het ziekenhuis zelf de technische garantie vervallen. Het is wel mogelijk om een pacemaker, die reeds geïmplanteerd is geweest, door Vitatron te laten reconditioneren. Reconditionering betekent niet alleen vervanging van de epoxykop, maar ook van de titanium behuizing van de pacemaker. Reconditionering wordt alleen uitgevoerd als er geen afwijkingen gevonden worden bij het testen van het elektronische circuit en de batterij. Voordat de pacemaker dan weer gesteriliseerd wordt, vindt opnieuw uitgebreide visuele en elektrische controle plaats.

Voor reconditionering geldt:

– dat dit alleen uitgevoerd wordt binnen 12 maanden na de ‘use before’-datum;

– dat de verwachte levensduur van de pacemaker niet beïnvloed wordt (geen batterijvervanging);

– dat de originele garantieperiode gecontinueerd wordt.

DRS. M. Hamersma

Leiden, april 1986,

Dank aan mevrouw Hamersma voor haar reactie op ons artikel. Met betrekking tot de eerste opmerking mogen wij verwijzen naar de tientallen (internationale) publikaties, waaruit blijkt dat hergebruik van pacemakers medisch verantwoord is (zie de referenties in ons artikel). Onze jarenlange gunstige ervaring hebben wij hieraan willen toevoegen. De Europese ‘Working group on Cardiac Pacing’, evenals de Nederlandse Werkgroep Hartstimulatie en de Nederlandse Hartstichting hebben geen bezwaar tegen opnieuw implanteren van pacemakers. De ongerustheid van mevrouw Hamersma ten aanzien van resteriliseren is, naar onze mening, derhalve ongegrond. Reconditioneren van de gebruikte pacemaker is in ons artikel ook ter discussie geweest. De prijs van reconditioneren, door diverse fabrikanten aangeboden, is echter van dien aard dat er nauwelijks sprake is van kostenbesparing. Het lijkt ons bovendien onnodig ook de hermetisch gesloten titanium behuizing te vervangen door een nieuwe. Het in ons centrum gehanteerde reinigingsschema, dat niet essentieel verschilt van andere centra, is in ons artikel beschreven.

M.J. Sedney