Heeft een patiënt recht op een kopie van zijn of haar dossier?

Recht
04-03-2015
A.C. (Aart) Hendriks

Per 15 februari 2020 heeft de auter dit artikel geüpdatet. 

Vraag

Heeft een patiënt recht op een kopie van zijn of haar dossier?

Juridische achtergrond

Artsen zijn verplicht een medisch dossier aan te leggen over hun patiënten en dit dossier 20 jaar te bewaren. Tegenover deze plicht voor de arts, staat het recht van de patiënt op inzage, afschrift en vernietiging ervan.

Juridisch is een arts dus verplicht een patiënt desgevraagd een kopie van het dossier, of een deel daarvan, te verstrekken. U dient dit als arts binnen een maand kosteloos te verstrekken. Ook portokosten voor een postzegel mag u niet in rekening brengen. Een redelijke vergoeding mag slechts in rekening worden gebracht als de patiënt meer dan een afschrift van het dossier verlangt of wanneer het verzoek ‘buitensporig’ is.

Het recht op inzage in en een kopie van een dossier heeft betrekking op alles wat zich daarin bevindt en betrekking heeft op de behandeling van de patiënt. Deze rechten gelden niet met betrekking tot uw persoonlijke werkaantekeningen, die zich buiten ...