Health and the environment.

Media
B. Cartledge
C.A. van der Heijden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1907-8

Health and the environment. The Linacre lectures 1992-3. Onder redactie van B.Cartledge. 231 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 1994. ISBN 0-19-858417-2. Prijs: ingen. ƒ 31,40.

In dit boek staat de vraag centraal in hoeverre veranderingen in het milieu een risico kunnen vormen met betrekking tot onze gezondheid. Onder deze…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties