Mens, gezondheid en milieu

Klinische praktijk
B. Sangster
R.B.J.C. van Noort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1101-5

De laatste jaren is in Nederland de aandacht voor de relatie tussen het milieu en de gezondheid sterk toegenomen. De ontdekking van een reeks milieu-incidenten, beginnend met dat in Lekkerkerk in 1980, heeft ten dezen zeker een belangrijke invloed gehad. Was voordien milieuverontreiniging iets waarover slechts enkelen zich druk maakten, nu bleek dat het iedereen aanging. Door ‘Lekkerkerk’ werd duidelijk dat het zich onder ieders huis kon bevinden.1

Mede hierdoor heeft zich terzelfder tijd een bewustwordingsproces voltrokken bij het publiek, de artsen en andere werkers in de gezondheidszorg en de overheid. Bewoners van verontreinigde gebieden stelden terecht vragen met betrekking tot hun gezondheid. De werkers in de gezondheidszorg werden met deze vragen geconfronteerd en moesten wegen vinden ze zo adequaat mogelijk te beantwoorden. De overheid werd plotseling geconfronteerd met een zeer omvangrijk probleem dat bovendien ingrijpende gevolgen kan hebben voor individuele burgers en diende hiervoor in korte tijd een…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Ir.drs.R.B.J.C.van Noort, directeur-generaal RIVM.

Contact Prof.dr.B.Sangster, internist

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties