HDL-cholesterol en andere risicofactoren voor coronaire hartziekten bij vrouwelijke hardlopers

Onderzoek
P.C. Ligtenberg
D.W. Erkelens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1778-9
Download PDF

In de ‘National runners’ health study‘ met mannelijke hardlopers werd aangetoond dat het verrichten van meer lichamelijke inspanning dan de officiële richtlijnen van de Centers for Disease Control and Prevention aanbevelen, gepaard gaat met een hogere ’high-density‘-lipoproteïne (HDL)-cholesterolwaarde, minder adipositas, lagere triglyceridenwaarde en totaal-HDL- cholesterolratio en daarmee met een lager risico op coronaire hartziekte (CHZ). Of dit ook voor vrouwen geldt, is niet bekend. Door Williams werd daarom een transversaal onderzoek verricht naar de dosis-effectrelatie tussen de mate van lichamelijke inspanning en risicofactoren voor CHZ bij vrouwelijke hardlopers.1

Via een toegestuurd enquêteformulier aan abonnees van een hardlooptijdschrift werd informatie verkregen over tijd en afstand die een deelnemer gemiddeld per week hardliep, menstruatie, gebruik van hormonen en andere medicijnen, voeding, rookgedrag en cardiale voorgeschiedenis. Tevens werd informatie verzameld over lengte, gewicht, plasmaconcentraties cholesterol en triglyceriden, bloeddruk en hartfrequentie. Van 2667 vrouwelijke hardlopers werden er 830 uitgesloten op grond van hartafwijkingen, kanker, roken, vegetarisme en medicijngebruik dat de vetstofwisseling kon beïnvloeden, zodat van 1837 hardloopsters gegevens volgens de multipele regressiemethode konden worden geanalyseerd.

De gemiddelde HDL-cholesterolwaarde bleek significant hoger te zijn voor elke 16 km toename van het aantal afgelegde kilometers per week tot 48 kmweek en bij 64 kmweek of meer (p

Dit onderzoek heeft weliswaar aangetoond dat er een dosiseffectrelatie bestaat tussen hardlopen van lange afstanden en de HDL-cholesterolconcentratie, maar niet bewezen dat hierdoor de genoemde risicofactoren voor CHZ gereduceerd worden. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat vrouwen met a priori hogere HDL-cholesterolwaarden langere afstanden kunnen lopen. De auteur besluit met de opmerking dat het verrichten van meer lichamelijke activiteit dan de officiële richtlijnen aanbevelen ook voor vrouwen additionele voordelen met zich brengt, onafhankelijk van de hormonale status. In een redactioneel commentaar wordt deze conclusie kritisch belicht, waarbij de nadruk wordt gelegd op doeltreffendheid, veiligheid en haalbaarheid van lichamelijke inspanning.2

Literatuur
  1. Williams PT. High-density lipoprotein cholesterol andother risk factors for coronary heart disease in female runners. N Engl J Med1996;334:1298-303.

  2. Manson JE, Lee I-M. Exercise for women – how muchpain for optimal gain? N Engl J Med 1996;334:1325-7.

Gerelateerde artikelen

Reacties