Handleiding neurologisch onderzoek.

Media
H. van Crevel
A. Hijdra
G. Fuller
H.J.G.H. Oosterhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:925-6

H.van Crevel en A.Hijdra, Handleiding neurologisch onderzoek. 219 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1993. ISBN 90-313-1413-7. Prijs: ingen. ƒ 37,50.

Neurological examination made easy

G.Fuller, Neurological examination made easy. 220 bl., fig., tabellen. Churchill Livingstone, Edinburgh 1993. ISBN 0-443-04294-2. Prijs: ingen. ƒ 38,60.

Studenten vinden het neurologisch onderzoek moeilijk…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties