Haemophilus influenzae type b-infecties bij kinderen

Klinische praktijk
H.J. Neijens
R. de Groot
G. Dzoljic-Danilovic
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:13-6

Zie ook de artikelen op bl. 4-7, bl. 7-9 en bl. 16-20.

Haemophilus influenzae-infecties, vooral van type b (Hib), veroorzaken een aantal vaak ernstig verlopende infectieziekten, die vooral bij kinderen voorkomen. De inzichten in de epidemiologie, de pathofysiologie en in de therapie zijn de laatste jaren snel toegenomen. Daarom is het van belang deze gegevens samen te vatten en na te gaan op welke wijze deze ernstige ziekten kunnen worden herkend, behandeld en voorkomen.

VÓÓrkomen

In Nederland maken jaarlijks circa 700 jonge kinderen een ernstige Hib-ziekte door. Meningitis betreft ongeveer 50 van de Hib-infecties.1 Een seizoensinvloed lijkt aanwezig, met een relatief hoog aantal ziektegevallen in de lente en de herfst.23 Een lichte voorkeur bestaat voor het mannelijke geslacht: de verhouding mannen:vrouwen is 1,10:1,00.23 Het vóórkomen is het hoogste onder kinderen van 6-11 maanden. De leeftijdsverdeling was bij registratie als volgt: 92 was jonger dan…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: prof.dr.H.J.Neijens en R.de Groot, kinderartsen.

Afd. Klinische Microbiologie en Anti-microbiële Therapie: mw.G.Dzoljic-Danilovic, medisch microbioloog.

Contact prof.dr.HJ.Neijens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties