Guillain-Barré-syndroom na zikavirus-infectie
Open

Casuïstiek
24-05-2016
Bianca van den Berg, Johanna C. van den Beukel, Jelmer Alsma, Annemiek A. van der Eijk, Liselotte Ruts, Pieter A. van Doorn, Bart C. Jacobs en Catharina C. Simon

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Neurologie: drs. B. van den Berg, arts-onderzoeker en aios neurologie (tevens: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg); prof.dr. P.A. van Doorn, neuroloog; prof.dr. B.C. Jacobs, neuroloog-immunoloog (tevens: afd. Immunologie, Erasmus MC).

Afd. Interne Geneeskunde: drs. J.C. van den Beukel, aios interne geneeskunde en arts-onderzoeker (tevens: Havenziekenhuis en Instituut voor tropische ziekten, Rotterdam); drs. J. Alsma, internist.

Afd. Virologie: dr. A.A. van der Eijk, viroloog.

Havenziekenhuis en Instituut voor tropische ziekten, Rotterdam.

Afd. Neurologie: dr. L. Ruts, neuroloog.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. C.C. Simon, internist.

Contactpersonen: prof.dr. B.C. Jacobs (b.jacobs@erasmusmc.nl) en drs. C.C. Simon (cathy.simon@havenziekenhuis.nl).

Verantwoording

Bianca van den Berg en Johanna van den Beukel hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel en delen het eerste-auteurschap. Bart Jacobs en Catharina Simon delen het laatste-auteurschap en dragen beide de verantwoordelijkheid van corresponderend auteur.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Bianca van den BergICMJE-formulier
Johanna C. van den BeukelICMJE-formulier
Jelmer AlsmaICMJE-formulier
Annemiek A. van der EijkICMJE-formulier
Liselotte RutsICMJE-formulier
Pieter A. van DoornICMJE-formulier
Bart C. JacobsICMJE-formulier
Catharina C. SimonICMJE-formulier