Guido de Wert

Guido de Wert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2078

Guido de Wert is hoogleraar Ethiek van Voortplantingsgeneeskunde en Erfelijkheidsonderzoek aan de Universiteit Maastricht, en lid van de ethiek- en beleidscommissies van de ESHG en de ESHRE. Hij is medeauteur van het artikel over de NIPT-regeling (D6802).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Dat schoot alle kanten op: bioloog, historicus, musicus (gitaar/luit).’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Ik bewonder Peter Singer, ethicus, omdat hij kritisch en creatief reflecteert op tal van mondiale kwesties.’

Wat was de beste stap in uw carrière?

‘De eerste stap, in 1984: mijn sollicitatie bij het toenmalige Instituut voor Gezondheidsethiek in Maastricht. Ik kreeg daar volop de kans me te verdiepen in ethische kwesties op het snijvlak van geneeskunde en de lifesciences en “ontwikkelingswerk” te doen op terreinen waar de medische ethiek zich nog nauwelijks mee bezig hield.’

Wat bracht u ertoe een artikel bij het NTvG in te dienen?

‘Ik kreeg het rapport van de Gezondheidsraad over nevenbevindingen van de NIPT onder ogen en dacht: prima dat wordt geëxperimenteerd met een verbreding van de “scope” van de NIPT, maar dat moet niet worden gepresenteerd als het omgaan met zogenaamde…

Gerelateerde artikelen

Reacties