Eline Bunnik

Eline Bunnik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2235

Eline Bunnik is universitair hoofddocent aan de afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde van het Erasmus MC. Ze is een van de auteurs van het artikel over keuzes maken in tijden van schaarste (D7580).

Wat wilde je vroeger worden?

‘Schrijver of dokter. In plaats daarvan ben ik filosofie gaan studeren.’

Welke levende arts bewonder je het meest en waarom?

‘Siddhartha Mukherjee vanwege zijn toegankelijke én welsprekende boeken over oncologie, genetica en celbiologie. En een SEH-arts op Cyprus wiens naam ik niet weet. Terwijl hij een wond op mijn achterhoofd hechtte, vertelde hij een ernstig en prachtig verhaal over hoe hij als kind met zijn grootvader ging vissen, en dan in de keuken van zijn grootmoeder op de vissen mocht oefenen met naald en draad.’

Wat was de grootste vergissing in je carrière?

‘Ik raad jonge onderzoekers aan tenminste voor een tijdje in het buitenland te gaan werken. Ik heb dat zelf niet gedaan, omdat ik op jonge leeftijd kinderen kreeg. Dat was overigens geen vergissing; kinderen krijgen vind ik het mooiste dat er is.’

Wat was de beste stap in je carrière?

‘Na mijn…

Ethische dilemma’s bij dure geneesmiddelen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties