Groter risico op veneuze trombose bij gebruik van orale contraceptiva van de 3e in vergelijking tot de 2e generatie; een meta-analyse

Onderzoek
J.M. Kemmeren
A. Algra
D.E. Grobbee
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1502-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het kwantitatief samenvatten van publicaties waarin de effecten van orale anticonceptiva van de 2e en de 3e generatie werden vergeleken op het risico van veneuze trombose, op basis van gegevens verzameld tot oktober 1995.

Opzet

Meta-analyse.

Methode

Een Medline-zoekopdracht werd uitgevoerd met de volgende termen: ‘third generation oral contraceptives’, ‘desogestrel’ en ‘gestodene’ en ‘thromboembolism’ en ‘venous thrombosis’ gericht op artikelen van cohort- en patiënt-controleonderzoeken die werden gepubliceerd in de periode oktober 1995-december 2000. Samenvattende gecorrigeerde oddsratio's (OR) werden bepaald met een ‘general-variance-based random effects’-methode. Indien mogelijk werden 2×2-tabellen gemaakt en gecombineerd met de Mantel-Haenszel-methode.

Resultaten

De samenvattende gecorrigeerde OR voor 3e versus de 2e generatie orale anticonceptiva was 1,7 (95-BI: 1,4-2,0; 7 onderzoeken). Vergelijkbare risico's werden gevonden wanneer desogestrel- of gestodeenbevattende orale anticonceptiva apart werden vergeleken met preparaten met levonorgestrel. Bij beginnende gebruiksters was de OR van 3e- versus 2e-generatiepreparaten 3,1 (95-BI: 2,0-4,6; 4 onderzoeken). Voor vrouwen die de pil kort gebruikten, was de OR 2,5 (95-BI: 1,6-4,1; 5 onderzoeken), terwijl de OR 2,0 (95-BI: 1,4-2,7; 5 onderzoeken) was voor vrouwen die de pil langdurig gebruikten. De wijze van financiering hing samen met de effectschattingen: in de onderzoeken die direct door de farmaceutische industrie werden gefinancierd, was de samenvattende OR 1,3 (95-BI: 1,0-1,7) tegenover 2,3 (95-BI: 1,7-3,2) voor de andere onderzoeken. De factoren ‘leeftijd van de vrouwen’ en ‘zekerheid van de diagnose “veneuze trombose’' ’ hingen niet samen met de resultaten.

Conclusie

Deze meta-analyse ondersteunt de mening dat orale anticonceptiva van de 3e generatie leiden tot een toename van het risico op veneuze trombose in vergelijking tot die van de 2e generatie. Deze waarneming werd niet verklaard door diverse systematische fouten (bias).

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Huisartsgeneeskunde en Patiëntgebonden Onderzoek, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.dr.ir.J.M.Kemmeren, epidemioloog; dr.A.Algra en prof.dr.D.E. Grobbee, artsen-epidemiologen.

Contact dr.A.Algra (a.algra@neuro.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties