Is groot altijd groter dan klein?

Onderzoek
P.W. Moorman
P.D. Siersema
A.M. van Ginneken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1889-91
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre het gebruik van kwalitatieve omschrijvingen van een ulcus pepticum in de endoscopie dubbelzinnig is.

Opzet

Enquêteonderzoek. Plaats. Geheel Nederland. Methode. Aan 222 specialisten die regelmatig endoscopie verrichtten, werd in een schriftelijke enquête gevraagd op een numerieke schaal weer te geven welke betekenis zij toekenden aan de termen ‘klein’, ‘middelmatig’ en ‘groot’ met betrekking tot een ulcus pepticum.

Resultaten

De respons bedroeg 71,2. De overlap tussen de verschillende termen was groot. In 31,1 van de gevallen was ‘groot’ bij de ene endoscopist niet groter dan ‘klein’ bij een andere endoscopist. Er was wat dit betreft geen verschil tussen ervaren (> 5 jaar) en minder ervaren (≤ 5 jaar) endoscopisten of tussen de 8 opleidingsziekenhuizen voor gastro-enterologie in Nederland.

Conclusie

Omdat de gevonden overlap tussen de termen voor grootte belangrijke klinische consequenties kan hebben, is het raadzaam om niet-kwantitatieve termen van grootte in medische verslagen te vermijden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Inwendige Geneeskunde II, sectie Gastro-enterologie, Rotterdam.

P.W.Moorman (tevens: Erasmus Universiteit, Medische Faculteit, afd.

Medische Informatica, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam); dr.P.D.Siersema, gastro-enteroloog.

Erasmus Universiteit, vakgroep Medische Informatica, Rotterdam.

Mw.dr.A.M.van Ginneken.

Contact P.W.Moorman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties