Groeifactoren en borstkanker

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2527-8

Bij de signaaltransductie tussen cellen spelen receptor-tyrosinekinasen een belangrijke rol. De overdracht van het signaal vindt verder plaats via aan tyrosinekinase gekoppelde receptoren, zoals het groeifactorreceptorbindend proteïne-2 (Grb2). Bekend is dat mutatie van genen die deel uitmaken van deze signaaltransductieroute kan leiden tot de synthese van niet-regelbare varianten, de zogenaamde…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties