Cel en ziekte. X. Stoornissen in de signaaltransductie: dysregulatie van celgroei bij kanker

Klinische praktijk
E.C. Zwarthoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2310-4

De reeds verschenen artikelen uit deze serie zijn gepubliceerd op bl. 1806, 1808, 1868, 1914, 1961, 2028, 2077, 2131 en 2243.

X.1. inleiding

Allerlei externe signalen hebben invloed op celgroei en celfunctie. De overdracht van zo'n extern signaal naar componenten in de cel wordt prikkeloverdracht of signaaltransductie genoemd. In de serie ‘Celbiologie in medisch perspectief’ werden biochemische aspecten van signaaltransductie uitvoerig besproken door Lamers (1992; 136: 63-9). Het ligt voor de hand om in het kader van cel en ziekte de pathologie van de gestoorde signaaltransductie te behandelen. Signaaltransductie is echter betrokken bij een zeer brede scala aan cellulaire activiteiten; weinig celfuncties vallen daar niet onder. Daarom is voor een ander uitgangspunt gekozen. De betrokkenheid van signaaltransductie bij celpathologische processen wordt geïllustreerd aan de hand van één concrete (categorie van) aandoening(en): kanker. De eiwitten die bij de signaaloverdracht betrokken zijn, spelen een rol bij de voor kanker kenmerkende stoornissen…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Pathologie, Rotterdam.

Dr.E.C.Zwarthoff.

Contact prof.dr.F.T.Bosman, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties