Cel en ziekte. I. Ontstaan en ontwikkeling van de celpathologie

Klinische praktijk
F.T. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1808-11

Zie ook het artikel op bl. 1806.

I.1. inleiding

Met de explosieve ontwikkeling van de moleculaire celbiologie in de laatste decennia is ook het inzicht in oorzaak en ontstaanswijze van veel ziekten sterk toegenomen. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is kanker, waarvan in de laatste 10 jaar duidelijk is geworden dat aan die groep van aandoeningen afwijkingen in de regulatie van groei en van differentiatie van cellen ten grondslag liggen. Dat besef kon pas doorbreken toen een redelijk inzicht was verworven in de normale regulatie van cellulaire groei- en differentiatieprocessen. Het kankeronderzoek is er overigens ook een mooi voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek aan een ziekteproces kan leiden tot beter begrip van de normale celfysiologie: veel van onze kennis ten aanzien van regulatie van cellulaire groei en differentiatie is direct afkomstig uit het kankeronderzoek.

I.2. ontwikkeling van de microscopie

Het tot stand komen van het paradigma dat cellen de zetel…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Pathologie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Prof.dr.F.T.Bosman.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties