Grenzen stellen aan de zorg: wie begint?

Opinie
H.M. Dupuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2307-10

Als er één moreel probleem met betrekking tot de gezondheidszorg is, waarmee al jaren zonder veel succes door velen wordt geworsteld, is het wel het probleem van de ‘grenzen aan de zorg’. Zo heet ook de nota die het regeringsstandpunt over deze zaak bevat.1 De nota heeft uitdrukkelijk een aantal eerder verschenen adviezen over ‘grenzen aan de zorg’ verwerkt, namelijk die van de Ziekenfondsraad, de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de Gezondheidsraad.

Jammer genoeg wordt het meest baanbrekende rapport over dit onderwerp, dat van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), noch vermeld, noch naar de inhoud ook maar enigszins overgenomen.2 Dit rapport waarvan de KNMG misschien zelf niet eens beseft hoe revolutionair het is, heeft inderdaad niet de status van een officieel advies aan de regering. Toch moet het voor de regering van eminent belang zijn te weten en te doordenken wat de beroepsgroep…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Vakgroep Metamedica, Postbus 9603, 2300 RC Leiden.

Mw.prof.dr.H.M.Dupuis, ethicus.

Ook interessant

Reacties