Goede farmacotherapeutische zorg vermindert bijwerkingen

Onderzoek
Barbara C. van Munster
Geert J. Lefeber
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5755

Waarom dit onderzoek?

Niet-optimale polyfarmacie is een belangrijk probleem bij ouderen en is gerelateerd aan negatieve gezondheidsuitkomsten. De juiste interventies om het gebruik van meerdere medicijnen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zouden tot gezondheidswinst kunnen leiden.

Onderzoeksvraag

Welke interventies of combinaties van interventies zijn effectief in het…

Auteursinformatie

Contact (b.c.vanmunster@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties