Goede 5-jaarsoverleving bij 29 patiënten met een klein, niet-gemetastaseerd tongcarcinoom (T1N0M0), na chirurgie

Onderzoek
P.H. van der Meer
G.B. Snow
I. van der Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1322-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de 5-jaarsoverleving van patiënten die chirurgisch werden behandeld voor een klein (< 2 cm diameter), bij aanvang niet evident gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het voorste twee derde deel van de tong.

Opzet

Follow-up-onderzoek.

Plaats

Academisch ziekenhuis, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Methode

In de periode 1 januari 1970-31 december 1986 werden 36 patiënten geregistreerd met een niet eerder behandeld T1N0M0-plaveiselcelcarcinoom van het voorste twee derde deel van de tong. Om verschillende redenen werden 7 patiënten buiten beschouwing gelaten (multipele tumoren (4), twijfelachtige histologische diagnose (2), onttrekken aan controle (1)). De overige 29 patiënten werden primair chirurgisch behandeld door middel van lokale excisie met een marge van ongeveer 1 cm.

Resultaten

Bij 5 patiënten (17) deed zich een lokaal recidief voor, bij 7 (24) openbaarden zich ≥ 1 lymfkliermetastasen in de hals. Binnen de periode van 5 jaar onttrokken zich 4 patiënten aan controle. Aan de tumor overleden 3 patiënten, allen binnen 2 jaar. Van de in totaal 22 patiënten die zich niet aan controle onttrokken en die niet als gevolg van een andere oorzaak overleden, waren na 5 jaar nog 19 (86) in leven.

Conclusie

Patiënten met een klein, bij verwijzing nog niet evident gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het voorste twee derde deel van de tong hebben na chirurgische behandeling een goede kans op genezing, ondanks eventueel later manifest worden van halskliermetastasen bij circa 25.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Vakgroep Mondziekten en KaakchirurgieOrale Pathologie: P.H.van der Meer; prof.dr.I.van der Waal, kaakchirurg.

Vakgroep Keel-, Neus- en Oorheelkunde: prof.dr.G.B.Snow.

Contact prof.dr.I.van der Waal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties