Goedbedoelde zuurstof met ongewenst effect

Zuurstofmasker
Walid Saleh
Alexander D. Cornet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7566
Abstract

Meer dan 80% van de patiënten onder algehele anesthesie krijgt tijdens de operatie meer zuurstof toegediend dan nodig is om de zuurstofsaturatie op peil te houden. Recent cohortonderzoek laat zien dat dit schade aan nieren, hart en longen kan geven.

Aan goede bedoelingen is binnen de geneeskunde geen gebrek. Als op enig moment duidelijk wordt dat bepaalde situaties potentieel schadelijk zijn, dan moet voorkomen worden dat zo’n situatie zich voordoet – dat is immers beter dan genezen… Vanuit dit perspectief is het logisch dat situaties van hypoxemie voorkómen worden. Bijvoorbeeld tijdens operaties. Dat er gezorgd wordt voor wat buffercapaciteit, enige ‘bandbreedte’ of reserve.

De recente studie van McIlroy en collega’s, waarvan een beknopte weergave elders in het NTvG is opgenomen (D7507),1 laat zien dat deze denkwijze niet juist is. In een grote observationele cohortstudie toonden deze onderzoekers aan dat er een klinisch significant groter risico was op nier-, myocard- en longschade (oddsratio’s respectievelijk 1,26, 1,12 en 1,14) bij patiënten die langdurig waren blootgesteld aan suprafysiologische zuurstoffracties (hyperoxie) tijdens electieve operaties.

Negatieve effecten waren al bekend

Een onverwachte bevinding is dit allerminst. Na de eerste klinische toepassingen van…

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Intensive Care, Enschede: drs. W. Saleh, anios intensive care; dr. A.D. Cornet, internist-intensivist.

Contact A.D. Cornet (a.cornet@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Walid Saleh ICMJE-formulier
Alexander D. Cornet ICMJE-formulier
Leidt extra zuurstof tijdens de operatie tot orgaanschade?

Ook interessant

Reacties