Haalbaarheid en specificiteit in de dagelijkse praktijk

Glaucoomscreening tijdens een regulier bezoek aan een optiekbedrijf*

Onderzoek
Margriet M. de Vries
Remco Stoutenbeek
Rogier P.H.M. Müskens
Nomdo M. Jansonius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4993
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de uitvoerbaarheid en specificiteit van glaucoomscreening uitgevoerd tijdens een regulier bezoek aan een optiekbedrijf.

Opzet

Vier optiekbedrijven hebben aan 400 opeenvolgende bezoekers van 45 jaar of ouder glaucoomscreening aangeboden.

Methode

De oogdruk werd gemeten en bij een druk onder de 25 mmHg werd een screenend gezichtsveldonderzoek uitgevoerd. De bezoekers met een oogdruk van 25 mmHg of hoger of een bij herhaling afwijkend gezichtsveld werden doorverwezen.

Resultaten

In totaal werd 88% van de bezoekers volgens protocol gescreend. 15 bezoekers die niet werden gescreend stonden al bij een oogarts onder controle. Onder de 42 doorverwezen bezoekers (12%) bevonden zich 7 patiënten met glaucoom en 10 met oculaire hypertensie. Van de doorverwezen bezoekers hadden er 12 geen oogaandoening. De specificiteit van het screeningsprotocol was 91% (95%-BI: 88-94).

Conclusie

Glaucoomscreening tijdens een regulier bezoek aan een optiekbedrijf is uitvoerbaar, maar de specificiteit van het screeningsprotocol is laag. Met strengere grenswaarden voor de testen kan een specificiteit van 96% (95%-BI: 94-98) worden gehaald, zonder significant verlies aan sensitiviteit. Dit suggereert dat een kosteneffectieve glaucoomscreening tijdens een regulier bezoek aan een optiekbedrijf, als aanvulling op de huidige wijze van opsporing van glaucoompatiënten, niet onrealistisch is.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Acta Ophthalmol. (2012;90:115-21) met als titel ‘Glaucoma screening during regular optician visits: the feasibility and specificity of screening in real life.’ Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Oogheelkunde, Groningen

Drs. M.M. de Vries, arts-assistent oogheelkunde; dr. R. Stoutenbeek, dr. R.P.H.M. Müskens en prof.dr. N.M. Jansonius (tevens: Erasmus Medisch Centrum, afd. Epidemiologie en biostatistiek, Rotterdam), oogartsen.

Contact drs. M.M. de Vries (m.m.de.vries@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld. Financiële ondersteuning: het instituuut van prof.dr. N.M. Jansonius ontving voor dit onderzoek een subsidie van het Glaucoomfonds en het Oogfonds.
Aanvaard op 7 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Margriet M. de Vries ICMJE-formulier
Remco Stoutenbeek ICMJE-formulier
Rogier P.H.M. Müskens ICMJE-formulier
Nomdo M. Jansonius ICMJE-formulier
Glaucoomscreening via optiekbedrijven: eerst evalueren

Ook interessant

Reacties