Ghreline, een belangrijk hormoon geproduceerd door de maag
Open

Stand van zaken
14-10-2002
J. Boudesteyn, K.H. van der Leest en A.J. van der Lelij

- Ghreline is een hormoon dat geproduceerd wordt door endocriene cellen in de maag.

- Ghreline stimuleert de groeihormoonafgifte door de hypofyse. Dit effect wordt gemedieerd door hypothalame receptoren voor groeihormoonsecretagogene stoffen.

- Binding aan dergelijke receptoren heeft ook effecten op het vaatstelsel (positief inotroop effect), op de insulinegevoeligheid (vermindering) en de suikerstofwisseling (hyperglykemie), alsmede op de maagzuursecretie (toename).

- Van ghreline zijn antiproliferatieve effecten beschreven in experimentele tumormodellen.

- Ghreline lijkt een rol te spelen in het opwekken van hongergevoel en het lijkt ook in staat te zijn om voedselbestanddelen effectiever op te slaan.

- Of er een rol is weggelegd voor ghreline om gewichtsvermeerdering te bewerkstelligen moet nog worden bepaald. Ditzelfde geldt voor de rol van eventuele ghrelineantagonisten ter inductie van gewichtsreductie in geval van vetzucht.