Gezondheidsrisico’s van tropencoschap

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4624

Zowel medische als niet-medische problemen komen geregeld voor onder coassistenten die een periode in minder welvarende landen werken, concluderen Leidse onderzoekers (Travel Med Infect Dis. 2020; online 23 juni). Op basis van een prospectieve studie onder Belgische en Nederlandse geneeskundestudenten adviseren ze onder andere om de begeleiding op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties