Gezondheidsrisico's door Ephedra in voedingssupplementen
Open

Richtlijnen
14-10-2003
A.J.H.P. van Riel, I. de Vries en J. Meulenbelt
Aanvaard op 02-09-2003.
Gepubliceerd op 14-10-2003.
In print verschenen in week 41 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2017-9