Gezondheidsrisico's door Ephedra in voedingssupplementen

Klinische praktijk
A.J.H.P. van Riel
I. de Vries
J. Meulenbelt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2017-9
Abstract

Samenvatting

- Het gebruik van kruidenmiddelen die Ephedra bevatten, neemt de laatste jaren toe en daarmee ook het aantal meldingen van gezondheidsklachten.

- Ephedra-producten worden gebruikt als afslankmiddel, (sport)prestatieverbeterend middel, stimulerend middel bij langdurige werkzaamheden en als plantaardige ecstasyvervanger op feesten.

- Gezondheidseffecten die gezien worden door Ephedra-gebruik zijn onder andere onrust, agitatie, tachycardie en palpitaties.

- De belangrijkste risicofactoren zijn de relatief hoge gehalten Ephedra-alkaloïden in de verkrijgbare producten, de wisselende concentraties binnen verschillende partijen van hetzelfde product, de relatief grote kans op vrijwillige overdosering teneinde een beter resultaat te verkrijgen en het optreden van interacties bij gelijktijdig gebruik van andere stimulantia en medicijnen.

Auteursinformatie

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Postbak 104, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

(antoinette.van.riel@rivm.nl).

Contact Mw.ir.A.J.H.P.van Riel, bioloog-toxicoloog; I.de Vries, internist-toxicoloog en dr.J.Meulenbelt, internist-intensivist-toxicoloog (antoinette.van.riel@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties