Gezondheidsrisico's door Ephedra in voedingssupplementen
Open

Richtlijnen
14-10-2003
A.J.H.P. van Riel, I. de Vries en J. Meulenbelt

- Het gebruik van kruidenmiddelen die Ephedra bevatten, neemt de laatste jaren toe en daarmee ook het aantal meldingen van gezondheidsklachten.

- Ephedra-producten worden gebruikt als afslankmiddel, (sport)prestatieverbeterend middel, stimulerend middel bij langdurige werkzaamheden en als plantaardige ecstasyvervanger op feesten.

- Gezondheidseffecten die gezien worden door Ephedra-gebruik zijn onder andere onrust, agitatie, tachycardie en palpitaties.

- De belangrijkste risicofactoren zijn de relatief hoge gehalten Ephedra-alkaloïden in de verkrijgbare producten, de wisselende concentraties binnen verschillende partijen van hetzelfde product, de relatief grote kans op vrijwillige overdosering teneinde een beter resultaat te verkrijgen en het optreden van interacties bij gelijktijdig gebruik van andere stimulantia en medicijnen.