Gezondheidsraadadvies 'Screenen op chlamydia' te terughoudend

Opinie
J.H. Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:850-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 878.

Het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) in Nederland is na een daling in de jaren negentig van de vorige eeuw in de jaren 2000-2003 weer toegenomen, blijkens de cijfers uit het recente rapport over soa’s van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 In 2003 stabiliseerde het aantal Chlamydia-infecties; het aantal gevallen van gonorroe vertoonde een lichte daling. Deze trendcijfers moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat het RIVM in 2003 een nieuwe systematiek hanteerde bij het verkrijgen van de data. De cijfers vormen geen aanwijzing dat er veiliger wordt gevreeën, gezien het stijgende aantal virale soa’s (genitale wratten, hepatitis B, HIV), de terugkeer van syfilis en de opkomst van de tot dusverre vrijwel onbekende soa: lymphogranuloma venereum.2

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het licht van bovengenoemd RIVM-rapport en naar aanleiding van een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Contact Mw.dr.J.H.Dekker, huisarts (j.h.dekker@med.rug.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties