Gezondheidsproblemen bij vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië in tijdelijke opvangcentra in Nederland

Opinie
A.H. van Tienhoven
L.H.M. van Willigen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:648-50

Zie ook de artikelen op bl. 641, 644, 659, 671, 672 en 676.

In augustus 1992 werden grote aantallen vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië naar Nederland overgebracht. In korte tijd moesten voorzieningen worden gecreëerd voor hun opvang. Deze groep vluchtelingen werd aanvankelijk onder de vlag van het Rode Kruis in tijdelijke opvangcentra (TOC's) gehuisvest. In het TOC verbleven zij alleen met landgenoten, dit in tegenstelling tot de situatie in de reguliere asielzoekerscentra waar vele verschillende nationaliteiten onder één dak verkeren. Een combinatie van preventieve en curatieve zorg werd gevonden en aangeboden om aan de hulpbehoefte te kunnen voldoen.

De vraag kan gesteld worden of deze hulp in de TOC's toereikend is geweest en hoe op de lange termijn, wanneer de vluchtelingen in gemeenten zijn gehuisvest, hun gezondheidssituatie zal zijn.

In totaal zijn in Nederland rond 15.000 vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië opgenomen. Voor het merendeel zijn zij afkomstig uit Bosnië-Hercegovina, maar…

Auteursinformatie

Stichting Pharos – Steunpunt Gezondheidszorg Vluchtelingen, Postbus 13.318, 3507 LH Utrecht.

A.H.van Tienhoven en mw.dr.L.H.M.van Willigen.

Contact A.H.van Tienhoven

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties