Vluchtelingen met geweldservaringen bij de huisarts

Klinische praktijk
J.R. van der Laan
E.J.J.M. Bloemen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:644-8

Zie ook de artikelen op bl. 641, 648, 659, 671, 672 en 676.

Dames en Heren,

De komst van vluchtelingen en asielzoekers (verder ‘vluchtelingen’) naar Nederland is geen incidentele gebeurtenis meer. Jaarlijks nodigt de Nederlandse regering via de Verenigde Naties 500 tot 800 vluchtelingen uit. Daarnaast vraagt een groeiend aantal mensen uit allerlei landen politiek asiel aan in Nederland. Hun herkomst is een weerspiegeling van conflicthaarden in de wereld. Het aantal nieuwe vluchtelingen bedroeg in 1991 en 1992 respectievelijk 17.500 en 20.400.1 Artsen worden hierdoor in toenemende mate geconfronteerd met personen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld, onderdrukking en martelingen. Veel van deze vluchtelingen hebben traumatische ervaringen ondergaan, hetgeen kan leiden tot somatische, psychiatrische of psychosociale problemen. De huisarts wordt hier vaak als eerste hulpverlener mee geconfronteerd.

In deze klinische les willen wij aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen laten zien welke rol de huisarts, alleen of in samenwerking…

Auteursinformatie

Stichting Pharos – Steunpunt Gezondheidszorg Vluchtelingen, Postbus 13.318, 3507 LH Utrecht.

J.R.van der Laan, huisarts te Utrecht en staflid Nederlands Huisartsen Genootschap; E.J.J.M.Bloemen.

Contact E.J.J.M.Bloemen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties