Gezocht: arts-regisseur

Marcel Olde Rikkert
Marcel Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2025

artikel

Wilde u ooit regisseur worden? Type Steven Spielberg of liever Jane Campion? Het Centraal Tuchtcollege helpt u. Het eist nu een regiebehandelaar wanneer bij de behandeling van een patiënt meer dan één specialist betrokken is.

Marlies Verhoeff voerde daarom onderzoek uit onder specialisten en verpleegkundigen over regievoering (D6635). Uit de kwantitatieve analyses van de enquête blijkt onder meer dat de respondenten de klinisch geriater graag als regiebehandelaar zien bij oudere patiënten met multimorbiditeit. Klinkt als muziek in mijn geriatrie-oren. Maar… wellicht zit daar een belangenconflict?

‘Op veel plekken ontbreekt iemand die alles overziet’

Eerlijk gezegd heb ik een eerdere versie van het manuscript afgewezen vanwege zorgen over de representativiteit van de steekproef. De waarde van kwantitatieve uitspraken uit niet-representatieve steekproeven is immers zeer beperkt (B1976). Met name de quotes en bovendrijvende thema’s zijn bij nader inzien echter zeker de moeite waard. Dus hebben we het stuk alsnog aanvaard. Eind goed, al goed. En mocht u nog niet zeker weten of u de regisseursrol wilt: In 2018 plaatsten we al een artikel waarin helder wordt beschreven wat de voordelen van het regiebehandelaarschap zijn (C3775).

Misschien speelde bij mijn aanvankelijke afwijzing wel een ‘omgekeerde-belangenbias’: als geriater was ik mogelijk strenger dan nodig, omdat ik partijdig zou kunnen lijken. Zoals ik het als voetbalscheidsrechter bij de E’tjes geregeld aan de stok kreeg met mijn twee zoontjes omdat ze vonden dat ik tegen ze floot. Eentje is ooit zelf maar stampvoetend uit het veld gestapt. Zo complex wordt het al snel als het gaat over beoordeling van je eigen belangen.

Dat speelt ook als het gaat over voorkeuren voor dure medicijnen en medische producten. In het panelgesprek van Lorette Harbers leest u hoe ziekenhuisdirecteur Mark van Houdenhoven worstelde met al die verschillende belangen. Hij zag Big Pharma bijvoorbeeld ‘fear, uncertainty and doubt’ zaaien over hechtmateriaal en zaagjes van een goedkoper merk (D6795). Eigenlijk ontbreekt hier ook een regisseur.

En een regiehouder lijkt ook nodig bij het voorschrijven van xylometazoline voor kleine kinderen. Martijn Mensink geeft goede redenen om dat soms wel te doen, terwijl de NHG-standaard het slechts bij uitzondering aanbeveelt (D6606). Er is dus veel vraag naar medisch regisseurs. Liefst goed in happy endings. Zoals ook ik blij was dat het toch weer goed kwam met mijn lieve voetballertjes.

Auteursinformatie

Contact m.olderikkert@ntvg.nl (m.olderikkert@ntvg.nl)

Ook interessant

Reacties