Gevolgen van vroeggeboorte: veel medische consumptie en lichamelijke beperkingen; enquête onder ouders van 10-jarigen

Onderzoek
A.L. den Ouden
C.E.M. Drijkoningen
J. Spee-van der Wekke
E.M. Sigmond-de Bruin
S.P. Verloove-Vanhorick
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:138-42
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van gezondheid en beperkingen bij te vroeg geboren kinderen op de leeftijd van 10 jaar.

Opzet

Prospectief follow-uponderzoek.

Plaats

TNO Preventie en Gezondheid, sector Jeugd, Leiden.

Methode

Met een vragenlijst onder ouders werden de medische consumptie en lichamelijke beperkingen op de leeftijd van 10 jaar vastgesteld bij in 1983 in Nederland geboren kinderen met een zwangerschapsduur < 32 weken en (of) een geboortegewicht < 1500 g. De bevindingen werden vergeleken met de uitkomsten op de leeftijd van 5 jaar bij dezelfde kinderen en met de gegevens van even oude kinderen in het basisonderwijs uit de peilingen Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Resultaat

Voor 75 van de onderzoeksgroep waren gegevens beschikbaar. Bijna 40 van de te vroeg geboren kinderen was na het 5e jaar opgenomen geweest in het ziekenhuis. Vooral kinderen die het speciaal onderwijs bezochten, waren vaak onder behandeling bij een fysiotherapeut en (of) logopedist (geweest). Van alle te vroeg geborenen had 45 één of meer lichamelijke beperkingen. Dit is 6 maal zo veel als even oude kinderen uit de peilingen JGZ in het reguliere basisonderwijs. Tussen het 5e en 10e jaar waren er geen grote verschuivingen in het vóórkomen van lichamelijke beperkingen opgetreden, hoewel de cijfers hierover voor de leeftijd van 5 jaar waren gebaseerd op onderzoek door de kinderarts en voor de leeftijd van 10 jaar op het oordeel van de ouders.

Conclusie

Lichte beperkingen en leerstoornissen komen bij te vroeg geboren kinderen zeer vaak voor. Onderzoek is nodig naar de mogelijkheid om deze problemen te voorkomen en tijdige verwijzing voor interventie behoort gekoppeld te zijn aan de neonatologische intensive care.

Auteursinformatie

TNO Preventie en Gezondheid, sector Jeugd, Postbus 2215, 2301 CE Leiden.

Mw.dr.A.L.den Ouden en mw.prof.dr.S.P.Verloove-Vanhorick, kinderartsen-epidemiologen; mw.J.Spee-van der Wekke, arts-onderzoeker.

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Mw.C.E.M.Drijkoningen, assistent-geneeskundige.

Rijksuniversiteit, faculteit Sociale Wetenschappen, vakgroep Orthopedagogiek, Leiden.

Mw.drs.E.M.Sigmond-de Bruin, orthopedagoog.

Contact mw.dr.A.L.den Ouden

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties