Gevolgen van een grieppandemie voor Nederland

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:383

In een beslismodel hebben Hak et al. de kosten en de gevolgen voor de gezondheidszorg berekend voor het geval Nederland betrokken raakt bij een volgende influenzapandemie. Volgens deze inschatting zullen, wanneer geen preventieve maatregelen genomen zouden kunnen worden en bij een ziektepercentage (‘attack rate’) van 30, bijna 5 miljoen inwoners…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties