Gevoelige test voor overleving na partiële leverresectie voor carcinoom

Nieuws
T.M. van Gulik
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:957-8

Per jaar overlijden wereldwijd ongeveer 1 miljoen mensen aan hepatocellulair carcinoom (HCC). In Taiwan is HCC de belangrijkste oorzaak voor sterfte. Ongeveer 70 van de patiënten die een curatieve, partiële leverresectie voor HCC ondergaan ontwikkelt een recidieftumor, meestal binnen de eerste 3 jaren na operatie. Deze hoge recidiefkans is de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties