Gesloten huisartsenpraktijk leidt tot vertraging hulpvraag bij TIA en herseninfarct
Open

In het kort
19-01-2009
E. Moll van Charante

Waarom dit onderzoek?

TIA en niet-invaliderend herseninfarct zijn spoedgevallen, want snelle behandeling verbetert de uitkomst aanzienlijk. Veel patiënten lijken echter lang te wachten voordat zij professionele hulp zoeken.

Onderzoeksvraag

Zijn openingstijden van huisartsenpraktijken van invloed op de snelheid waarmee patiënten hulp inroepen?

Hoe werd dit onderzocht?

Lasserson et al. verrichtten een prospectieve studie naar alle vasculaire incidenten in een ...