Een 'transient ischaemic attack' (TIA) is een spoedgeval

Opinie
L.J. Kappelle
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2761-3
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2770.

De diagnose ‘transient ischaemic attack’ (TIA) heeft belangrijke consequenties, maar is soms moeilijk te stellen. Bij ongeveer 1 op de 5 patiënten die naar het ziekenhuis worden verwezen vanwege een TIA wordt een andere diagnose gesteld.1 Er wordt tegenwoordig wat de behandeling betreft geen onderscheid meer gemaakt tussen patiënten met cerebrale ischemie en voorbijgaande neurologische uitvalsverschijnselen, ‘TIA’, en patiënten met blijvende, maar niet sterk invaliderende uitvalsverschijnselen als gevolg van een klein herseninfarct.

het nut van secundaire preventie

Of de uitvalsverschijnselen nu geheel verdwenen zijn of niet, patiënten dienen beschermd te worden tegen nieuwe vasculaire complicaties in de hersenen of het hart. Bij deze secundaire preventie worden trombocytenaggregatieremmers voorgeschreven in de vorm van de combinatie van acetylsalicylzuur en dipyridamol bij patiënten met een sinusritme, terwijl patiënten met atriumfibrilleren in het algemeen cumarinederivaten krijgen. Sinds enige jaren worden hier vaak een statine en…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Neurologie, Huispost G03.228, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Contact Hr.prof.dr.L.J.Kappelle, neuroloog (l.kappelle@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties