Succes van carotisendarteriëctomie afhankelijk van onder meer het type atherosclerotische plaque en het geslacht

Opinie
A.H.C.M.L. Schreuder
C.L. Franke
P.J. Koehler
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2596-9
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2617 en 2624.

In 1950 voerde Gordon Murray (1894-1976) de eerste carotisendarteriëctomie (CEA) uit.1 2 Weinig operatieve ingrepen zijn zo uitvoerig onderzocht als deze. In de ‘European carotid surgery trial’ (ECST) en de ‘North American symptomatic carotid endarterectomy trial’ (NASCET) is aangetoond dat CEA het risico op een recidiefberoerte verlaagt bij een ipsilaterale stenose in de A. carotis interna van meer dan 70 van de lumendiameter, ondanks een perioperatief risico op beroerte of overlijden van 6.3 4 Een symptomatische stenose is een stenose die in de voorgaande 6 maanden heeft geleid tot voorbijgaande of blijvende neurologische uitvalsverschijnselen. Om 1 beroerte in de volgende 5 jaar te voorkomen, moeten 6 patiënten geopereerd worden: het ‘number needed to treat’ (NNT) is dus 6. Het NNT om een invaliderende beroerte te voorkomen in 5 jaar is 14. Bij een stenosepercentage van 50-70 moeten er…

Auteursinformatie

Atrium Medisch Centrum (Parkstad), afd. Neurologie, Postbus 4446, 6401 CX Heerlen.

Mw.drs.A.H.C.M.L.Schreuder, hr.dr.C.L.Franke en hr.dr.P.J.Koehler, neurologen.

Contact mw.drs.A.H.C.M.L.Schreuder (tsr01@atriummc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties