Geriatrische revalidatie in een verpleeghuis en de Barthel-index als graadmeter

Onderzoek
E.M. Zijp
J.S.G. van den Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1037-41
Abstract

Rectificatie

Tot onze spijt is mw.S.van Hezik, verpleeghuisarts, ten onrechte niet als mede-auteur vermeld bij ons artikel met bovenstaande titel, gepubliceerd in nummer 20 van de huidige jaargang van dit tijdschrift (1995;139:1037-41), ondanks haar substantiële bijdrage aan onderzoek en verslaglegging.

Geriatric rehabilitation in a nursing home and the Barthel index as a parameter

- We regret that mrs.S.van Hezik, Dutch nursing home practitioner, erroneously was not listed as co-author of our article with the above-mentioned title, published in issue 20 of this year's journal (1995;139:1037-41), despite her considerable contribution to the research and the reporting.

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van patiëntgegevens en resultaten van revalidatie bij ter revalidatie opgenomen patiënten in een verpleeghuis.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Sint Jozefsheil te Bakel, behorende tot de Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond.

Methode

Van alle 60 patiënten die in 1987 bij de Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond werden opgenomen, werden gegevens verzameld uit medische, paramedische en verpleegkundige statussen. De Barthel-index werd bepaald bij opname en ontslag en verschillen werden statistisch getoetst met de t-toets.

Resultaten

Er werden 37 vrouwen en 23 mannen opgenomen, met een mediane leeftijd van 75,5 jaar. Van de patiënten had 62 ooit een CVA doorgemaakt en werd 90 vanuit het ziekenhuis verwezen, waarbij de neuroloog de belangrijkste verwijzer was. De mediane ziekenhuisopnameduur was 9 weken en de aanvraagduur voor verpleeghuisopname 2,9 weken. Van de opgenomen patiënten was in januari 1990 47 ontslagen, na een mediane revalidatieduur van 15 weken; 23 was overleden en 30 was verblijfspatiënt geworden.

Bij de ontslagen patiënten was de stijging van de gemiddelde Barthel-index vanaf opname tot ontslag 17,9 punten. Het verschil tussen hun gemiddelde Barthel-index bij opname en die van de uiteindelijk niet-ontslagen patiënten was 35,4 punten; het verschil met de gemiddelde Barthel-index bij opname van de uiteindelijk overleden patiënten was nog groter: 37,7 punten. Voor de 23 binnen 1 jaar ontslagen patiënten in vergelijking met de 5 na meer dan 1 jaar ontslagen patiënten was dit verschil 13,6 punten. De gemiddelde Barthel-index bij opname was voor de 14 ontslagen alleenstaanden 21 punten hoger dan voor de 10 ontslagen patiënten met een partner thuis. Bij ontslag was dit verschil 9,9 punten.

Conclusie

De Barthel-index blijkt goed bruikbaar voor de evaluatie en vergelijking van resultaten van (geriatrische) revalidatie.

Auteursinformatie

Stichting Verpleeghuizen Gewest Helmond, Verpleeghuis Sint Jozefsheil, Bakel.

Mw.E.M.Zijp (thans: Verpleeghuis De Hartkamp, Jan van Arkelstraat 15, 8101 EN Raalte) en dr.J.S.G.van den Bosch, verpleeghuisartsen.

Contact mw.E.M.Zijp

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties