Geriatrische parameters voorspellen tolerantie voor chemotherapie en overleving bij ouderen met vergevorderd ovariumcarcinoom

Nieuws
J.E.M. Bootsma
D.J. van Spronsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2003

De incidentie van kanker in Nederland neemt toe, waarbij ook het relatieve aandeel van ouderen stijgt. Momenteel is bij het stellen van de diagnose ‘kanker’ 66 van de patiënten ouder dan 60 jaar en 50 ouder dan 75 jaar (www.kwfkankerbestrijding.nl). Met de toenemende leeftijdsverwachting en vergrijzing zal het aandeel van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties