De cytostatische behandeling van het ovariumcarcinoom

J.P. Neijt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2181-5
Abstract

Samenvatting

- Kort nadat behandeling met de cytostaticacombinatie cisplatine-paclitaxel algemeen geaccepteerd is als standaardbehandeling voor patiënten met een epitheliaal ovariumcarcinoom, blijkt carboplatine-paclitaxel in de ogen van velen een betere keus.

- Carboplatine-paclitaxel geeft minder bijwerkingen en kan poliklinisch worden toegediend.

- Het is niet uitgesloten dat het carboplatine-paclitaxelschema weldra opnieuw moet worden aangepast als gevolg van resultaten van lopend onderzoek.

- De intensieve basale research van de laatste jaren begint namelijk vruchten af te werpen voor het therapeutisch arsenaal voor het ovariumcarcinoom. Te denken valt aan remmers van de afbraak van extracellulaire matrix (zoals marimastat) en aan remmers van de signaaltransductie (zoals trastuzumab).

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, locatie Academisch Ziekenhuis Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Contact Dr.J.P.Neijt, internist (j.p.neijt@digd.azu.nl)

Ook interessant

Reacties