Geregistreerde antibiotica-allergie vaak onterecht

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C5026

Veel patiëntendossiers maken melding van een antibiotica-allergie terwijl daar bij nadere beschouwing geen sprake van blijkt te zijn. Meerdere Nederlandse initiatieven proberen daarom momenteel het bewustzijn op dit gebied te vergroten.

Zo’n 10% van de opgenomen patiënten heeft een geregistreerde penicillineallergie, maar slechts 1-5% blijkt ook daadwerkelijk allergisch te zijn. De onterechte registraties lijken vooral terug te voeren op het feit dat symptomen van een behandelde ziekte zijn aangezien voor bijwerkingen van of intolerantie voor het antibioticum. Ook groeien mensen geregeld…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties