Preventie van recidiverende urineweginfecties door multiresistente bacteriën

Gentamicineblaasspoeling bij urineweginfecties

Onderzoek
Janneke E. Stalenhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8938

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

De behandeling van patiënten met recidiverende urineweginfecties (UWI’s) is een uitdaging, zeker in het huidige tijdperk van toenemende antimicrobiële resistentie. Richtlijnen adviseren een profylactische behandeling met orale antibiotica bij patiënten met recidiverende UWI’s.1 De toenemende antimicrobiële resistentie beperkt echter de toepassing van deze middelen. Bovendien draagt profylactische behandeling met orale antibiotica mogelijk bij aan verdere resistentieontwikkeling. Multiresistentie leidt tot een grotere behoefte aan intraveneuze behandeling van patiënten met UWI’s met reserve-antibiotica, waardoor het aantal ziekenhuisopnames toeneemt.

Intravesicaal gentamicine is een potentiële behandelingsoptie voor patiënten met recidiverende UWI’s door multiresistente uropathogenen.2 Gentamicine is een effectief antibioticum; de activiteit hangt af van de concentratie die het middel ter plaatse van de infectie bereikt. Door gentamicine lokaal in de blaas toe te dienen, is het mogelijk om hoog te doseren zonder systemische toxiciteit. Bovendien leiden blaasspoelingen met gentamicine waarschijnlijk niet tot de ontwikkeling van…

Auteursinformatie

*Mede namens de onderzoekers van wie de namen aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Infectieziekten, Leiden.

Contact Mr.drs. J.E. Stalenhoef, internist-infectioloog (j.e.stalenhoef@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: voor dit onderzoek werd subsidie ontvangen van ZonMw (projectnummer 80-83600-98-10218).

Verantwoording

De overige onderzoekers zijn: dr. C. van Nieuwkoop, internist-infectioloog (HagaZiekenhuis, Den Haag) en prof.dr. J.T. van Dissel, internist-infectioloog (LUMC, Leiden).

Auteur Belangenverstrengeling
Janneke E. Stalenhoef ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties