Genkoppeling en autosomaal recessief overervende niet-syndromale vroegkinderlijke slechthorendheid en doofheid

Nieuws
C.W.R.J. Cremers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1285

In de westerse geïndustrialiseerde landen is de incidentie van binnenoorslechthorendheid in de eerste kinderjaren 1 Op 750, waarbij de mate van slechthorendheid een gehoorverlies van 35 dB of groter is op het beste oor. In Nederland verricht retrospectief onderzoek naar de oorzaken van het gehoorverlies onder (oud-)leerlingen van scholen voor…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties