Genetische variaties met verhoogd risico op schizofrenie

Klinische praktijk
Steven C. Bakker
René S. Kahn
Roel A. Ophoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1909
Abstract

Samenvatting

  • Schizofrenie is een complexe genetische aandoening, die bepaald wordt door vele erfelijke factoren en omgevingsinvloeden.

  • Bij grootschalig onderzoek van het totale DNA zijn recent enkele DNA-variaties gevonden die met schizofrenie geassocieerd zijn.

  • De gevonden varianten zijn veel voorkomende ‘single nucleotide’ polymorfismen (SNP’s) met een klein effect en zeldzame ‘copy number’ variaties (CNV’s) met een groter effect.

  • De varianten zijn niet uniek voor patiënten en lijken betrokken bij meerdere psychiatrische en neurologische aandoeningen, maar de onderliggende ziektemechanismen zijn nog onduidelijk.

  • Samen verklaren de gevonden varianten slechts een klein deel van alle ziektegevallen.

  • Testen van familieleden van patiënten op zeldzame CNVs zou binnenkort werkelijkheid kunnen worden; voor andere klinische toepassingen moet men eerst meer DNA-varianten vinden.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Afdeling Psychiatrie, Rudolf Magnus Instituut:

Dr. S.C. Bakker en prof.dr. R.S. Kahn, psychiaters.

Afdeling Medische Genetica:

Contact dr. S.C. Bakker (sbakker2@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Afke Terwisscha van Scheltinga droeg bij aan de totstandkoming van dit artikel.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 mei 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties